ckziu-myslowice

Dyrekcja i kadra kierownicza CKZiU w Mysłowicach

 

Dyrektor

Placówka Nr 1, ul. Mikołowska 44

dyrektor - mgr inż. Ewa Zając

 

Placówka Nr 1, ul. Mikołowska 44

wicedyrektor - mgr Edyta Jerzowska

wicedyrektor - mgr Katarzyna Tokarska

kierownik pracowni - mgr Paweł Nowara

 

Placówka Nr 4, ul. Mikołowska 44a

wicedyrektor - mgr inż. Tomasz Wybraniec

wicedyrektor - mgr Adam Urbańczyk

kierownik kształcenia praktycznego - mgr Agata Skalik

kierownik kształcenia praktycznego - mgr Magdalena Ślusarczyk-Puchałka

 

Placówka Nr 2, ul. Pocztowa 20

wicedyrektor -  mgr Adam Urbańczyk

wicedyrektor - mgr Katarzyna Tokarska

kierownik kształcenia praktycznego - mgr Agata Skalik