ckziu-myslowice

Dyrekcja i kadra kierownicza CKZiU w Mysłowicach

 

dyrektor - mgr inż. Ewa Zając

 

wicedyrektor - mgr Edyta Jerzowska

wicedyrektor - mgr inż. Tomasz Wybraniec

wicedyrektor - mgr Katarzyna Tokarska

wicedyrektor - mgr Adam Urbańczyk

 

kierownik szkolenia praktycznego - mgr Agata Skalik

kierownik szkolenia praktycznego - mgr Magdalena Ślusarczyk-Puchałka

 

kierownik pracowni - mgr Paweł Nowara