ckziu-myslowice

Prezydium samorządu uczniowskiego

Przewodniczący - Jakub Bołdys

Z-ca przewodniczącego - Kacper Mrozik

Sekretarz - Patryk Szula

Członkowie samorządu

Michał Dyczkowski

Marek Filipiak

Liwia Golisz

Martyna Kałuża

Kamil Sroka

Natalia Wojciechowska