ckziu-myslowice

Prezydium samorządu uczniowskiego

Przewodniczący - Kacper Mrozik

Z-ca przewodniczącego - Patryk Szula

Sekretarz - Jakub Bołdys

Członkowie samorządu

Michał Dyczkowski

Marek Filipiak

Wiktoria Kocurek

Katarzyna Ozga

Adam Stachoń

Natalia Wojciechowska