ckziu-myslowice

Prezydium samorządu uczniowskiego

Przewodniczący - Kacper Mrozik

Z-ca przewodniczącego - Patryk Szula

Sekretarz - Jakub Bołdys

Członkowie samorządu

Michał Dyczkowski

Marek Filipiak

Wiktoria Kocurek

Katarzyna Ozga

Adam Stachoń

Natalia Wojciechowska

 

Skład Samorządu Szkolnego w Placówce Nr 1 – ul. Mikołowska 44

  1. Przewodniczący Samorządu Szkolnego: Jakub Bołdys
  2. Zastępca Przewodniczącego Samorządu Szkolnego: Kacper Mrozik
  3. Sekretarz: Marek Filipiak
  4. Członek Rady Samorządu Szkolnego:Michał Dyczkowski,
  5. Członek Rady Samorządu Szkolnego:Martyna Kałuża,
  6. Członek Rady Samorządu Szkolnego:Natalia Wojciechowska

 

Skład Samorządu Szkolnego w Placówce Nr 2 – ul. Pocztowa 20

  1. Przewodnicząca Samorządu Szkolnego: Katarzyna Ozga
  2. Zastępca Przewodniczącego Samorządu Szkolnego: Patryk Szula
  3. Sekretarz: Adam Stachoń