ckziu-myslowice

Struktura organizacyjna

Siedziba Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego znajduje się w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej 44.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach składa się z 3 placówek:

 

Placówka Nr 1, ul. Mikołowska 44

Placówka Nr 2, ul. Pocztowa 20

Placówka Nr 4: ul. Mikołowska 44a (Centrum Kształcenia Zawodowego w Mysłowicach)

CKZiU w Mysłowicach kształci w zawodach:

1. Technikum Nr 1 w Mysłowicach

 • technik pojazdów samochodowych 311513
 • technik informatyk 351203
 • technik ekonomista 331403
 • technik mechatronik 311410
 • technik obsługi turystycznej 42203

2. Technikum Nr 2 w Mysłowicach

 • technik elektronik 311408
 • technik elektryk 311303
 • technik logistyk 333107
 • technik mechanik 311504
 • technik organizacji reklamy 333906

3. Technikum Nr 3 im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach

 • technik hotelarstwa 422402
 • technik obsługi turystycznej 422103
 • technik usług fryzjerskich 514105

4. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 im. Walentego Roździeńskiego w Mysłowicach

 • mechanik pojazdów samochodowych 723103
 • klasa wielozawodowa

5. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach

 • fryzjer 514101
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
 • klasa wielozawodowa

6. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mysłowicach

 

 

 

2. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Mysłowicach, kształcąca w zawodach:

 

 • górnik eksploatacji podziemnej 811101
 • klasa wielozawodowa