ckziu-myslowice

Godziny przyjmowania uczniów i rodziców

Placówka Nr 1, ul. Mikołowska 44

 

Dyrektor CKZiU
mgr inż. Ewa Zając

Wicedyrektor
mgr Edyta Jerzowska

Wicedyrektor
mgr Katarzyna Tokarska

Kierownik pracowni
mgr Paweł Nowara

Poniedziałek

-----

-----

16.00 - 17.00

09.00 - 10.00

Wtorek

16.00 - 17.00

-----

-----

-----

Środa

-----

-----

-----

16.00 - 17.00

Czwartek

10.00-11.00

16.00 - 17.00

-----

-----

Piątek

-----

09.00 - 10.00

-----

-----

 

 

Placówka Nr 2, ul. Pocztowa 20

 

Wicedyrektor
mgr Adam Urbańczyk

Wicedyrektor
mgr Katarzyna Tokarska

Kierownik kształcenia praktycznego
mgr Agata Skalik

 

Poniedziałek

-----

-----

08.00 - 09.00

-----

Wtorek

-----

-----

-----

-----

Środa

-----

09.00 - 10.00

-----

-----

Czwartek

-----

-----

-----

-----

Piątek

10.00 - 11.00

-----

-----

-----

 

Placówka Nr 4, ul. Mikołowska 44a

 

 

Wicedyrektor
mgr inż. Tomasz Wybraniec

Wicedyrektor
mgr Adam Urbańczyk

Kierownik kształcenia praktycznego
mgr Agata Skalik

Kierownik kształcenia praktycznego
mgr Magdalena Ślusarczyk-Puchałka

Poniedziałek

-----

-----

-----

16.00 - 17.00

Wtorek

12.00 - 13.00

-----

-----

-----

Środa

-----

16.00 - 17.00

09.00 - 10.00

-----

Czwartek

16.00 - 17.00

-----

-----

-----

Piątek

-----

-----

-----

10.00 - 11.00

Ze względów organizacyjnych, prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania