ckziu-myslowice

Godziny przyjmowania uczniów i rodziców

Placówka Nr 1, ul. Mikołowska 44

 

Dyrektor CKZiU
mgr inż. Ewa Zając

Wicedyrektor
mgr Edyta Jerzowska

Kierownik pracowni doradztwa zawodowego
mgr Marcin Szwajcok

Kierownik pracowni informatycznych
mgr inż. Tomasz Wybraniec

Poniedziałek

15.30 - 16.30

09.00 - 10.00

-----

15.30 - 16.30

Wtorek

16.00 - 17.00

-----

-----

08.00 - 09.00

Środa

-----

15.00 - 16.00

08.00 - 09.00

-----

Czwartek

-----

-----

-----

-----

Piątek

-----

-----

16.00 - 17.00

-----

 

 

Placówka Nr 2, ul. Pocztowa 20

 

Wicedyrektor
mgr Adam Urbańczyk

Kierownik szkolenia praktycznego
mgr inż. Lech Antos

Poniedziałek

-----

-----

Wtorek

08.00 - 09.00

15.00 - 16.00

Środa

-----

-----

Czwartek

15.00 - 16.00

-----

Piątek

-----

10.30 - 11.30

 

 

Placówka Nr 4, ul. Mikołowska 44a

 

 

Wicedyrektor
mgr Tomasz Jeziorowski

Kierownik kształcenia praktycznego
dr Olga Miller

Kierownik pracowni 
mgr inż. Jacek Urbańczyk

Kierownik kształcenia praktycznego
mgr Joanna Szafrańska

Poniedziałek

-----

09.00 - 10.00

-----

-----

Wtorek

16.00 - 17.00

-----

08.00 - 09.00

-----

Środa

-----

16.00 - 17.00

-----

-----

Czwartek

09.00 - 10.00

-----

-----

16.00 - 17.00

Piątek

-----

-----

15.00 - 16.00

08.00 - 09.00

Ze względów organizacyjnych, prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania