ckziu-myslowice

Dyrekcja i kadra kierownicza CKZiU w Mysłowicach

 

dyrektor - mgr inż. Tomasz Wybraniec

 

wicedyrektor - mgr Adam Urbańczyk

wicedyrektor - mgr Katarzyna Tokarska

wicedyrektor - mgr inż. Ewa Zając

wicedyrektor - mgr Joanna Szafrańska

 

kierownik szkolenia praktycznego - mgr Magdalena Ślusarczyk-Puchałka

kierownik szkolenia praktycznego - mgr Irena Kocot

 

kierownik gospodarczy - Aleksandra Jerzyk