ckziu-myslowice

Struktura organizacyjna

Siedziba Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego znajduje się w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej 44.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach składa się z 3 budynków:

 

CKZiU w Mysłowicach kształci w zawodach:

Mysłowice, ul. Mikołowska 44

1. Technikum Nr 1 w Mysłowicach

 • technik pojazdów samochodowych 311513
 • technik informatyk 351203
 • technik ekonomista 331403
 • technik hotelarstwa 422402
 • technik mechatronik 311410
 • technik obsługi turystycznej 422103
 • technik organizacji turystyki 422104
 • technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

2. Technikum Nr 3 im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach

 • technik hotelarstwa 422402
 • technik obsługi turystycznej 422103

3. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 im. Walentego Roździeńskiego w Mysłowicach

 • mechanik pojazdów samochodowych 723103
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
 • oddział wielozawodowy

4. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach

 • fryzjer 514101
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
 • oddział wielozawodowy

5. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mysłowicach

 

Mysłowice-Wesoła, ul. Pocztowa 20

1. Technikum Nr 2 w Mysłowicach

 • technik ekonomista 331403
 • technik elektryk 311303
 • technik logistyk 333107
 • technik mechanik 311504
 • technik organizacji reklamy 333906

2. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Mysłowicach, kształcąca w zawodach:

 • oddział wielozawodowy

Mysłowice, ul. Mikołowska 44a

Centrum Kształcenia Zawodowego w Mysłowicach