ckziu-myslowice

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach zostało utworzone na mocy Uchwały Nr XVII/260/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach.

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach jest placówką publiczną.

 

Organem prowadzącym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach jest Miasto Mysłowice.

 

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.