ckziu-myslowice

Prezydium samorządu uczniowskiego

Przewodniczący - Liwia Golisz 3TML

Z-ca przewodniczącego - Marek Filipiak 3TSM

Sekretarz - Michał Dyczkowski 2W

Członkowie samorządu

Kamil Skaliński

Martyna Kałuża

Kamil Sroka

Natalia Wojciechowska

Opiekunowie Samorządu uczniowskiego

Opiekun Samorządu uczniowskiego CKZiU: mgr Aneta Brągiel-Dudek

Koordynator samorządu szkolnego Placówki 1 : mgr Aneta Brągiel-Dudek

Koordynator samorządu szkolnego Placówki 2: mgr Beata Ziemba