ckziu-myslowice

Prezydium samorządu uczniowskiego

Przewodnicząca - Kinga Knap

Z-ca przewodniczącej - Agata Jaromin

Sekretarz - Nadia Lesiuk

Członkowie samorządu

Bruno Wardziak

Julia Bołdys

Dominik Głaz

Natalia Szczypińska

Liwia Golisz

Oliwia Mandla

Opiekunowie Samorządu uczniowskiego

Opiekun Samorządu uczniowskiego CKZiU: mgr Aneta Brągiel-Dudek

Koordynator samorządu szkolnego Placówki 1 : mgr Aneta Brągiel-Dudek

Koordynator samorządu szkolnego Placówki 2: mgr Beata Ziemba