ckziu-myslowice

Rada rodziców

 

Skład Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący - Zbigniew Jeż (kl. 4 TIE)

Z-ca przewodniczącego - Ewa Kempska (kl. 4 TIM)

Sekretarz - Anna Kurek (kl. 1 TIMS)

Skarbnik - Anna Bucka (kl. 2 TSM)

 

Skład Komisji rewizyjnej

Przewodniczący - Sylwia Jaromin (kl. 4 TME)

Sekretarz - Zbigniew Bołdys (kl. 4 TS)

Członek - Ewelina Pietrzyk (kl. 1 ŻHO_5)