ckziu-myslowice

Informacje RODO

Informacje RODO

Zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach ma obowiązek przekazać uczniom i ich rodzicom informację dotyczącą zasad i celów przetwarzania danych osobowych.

Naszym celem jest zapewnienie Państwa o tym, że dane naszych uczniów przetwarzane są w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami prawa. W związku z powyższym informujemy, że Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach przetwarza dane osobowe uczniów (w tym dane osobowe ich rodziców lub opiekunów) w związku z realizacją przepisów prawa, a także na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych, do celów związanych z promocją Centrum. Dla zapewnienia uczniom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz ochrony mienia na terenie Centrum funkcjonuje monitoring wizyjny.

Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców jest Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach, z siedzibą przy ul. Mikołowskiej 44, 41-400 Mysłowice.

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych pełni Pani inspektor Monika Kania:
Kontakt z inspektor ochrony danych :
E-mail: iod@ckziu-myslowice.pl
Telefon: 32 666 31 32
Adres tradycyjny: Inspektor Danych Osobowych, Mysłowice 41-400, ul. Mikołowska 44

Posiadają Państwo prawo dostępu do właściwych danych, ich sprostowania, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, również do ich usunięcia.