ckziu-myslowice

2023-11 Postępowanie Sprzedaż mienia

2023-05 Sprzedaż mienia ruchomego

2023-04 Zapytanie ofertowe na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego

2022-10 Organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych kursów zawodowych” dla uczniów/uczennic CKZiU

2022-05 Informacja o likwidacji ruchomego majątku trwałego

2022-05 Komunikat o publikacji sprawozdań finansowych za 2021 rok

2021-12 Organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych kursów zawodowych dla uczniów/uczennic CKZiU

2021.09 Sprzedaż mienia

2021.09 Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego dla CKZiU w Mysłowicach

2021.08 Sprzedaż mienia

2021-06 Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni samochodowej i budowlanej

2021-05 Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni samochodowej i budowlanej

2021-05 Organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych kursów zawodowych dla uczniów/uczennic CKZiU

2021-05 Organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych kursów zawodowych dla uczniów/uczennic CKZiU

2020-12 Adaptacja pracowni praktycznej nauki zawodu w CKZiU

>>Do ogłoszenia<<

2020-11 Zakup i dostawa samochodu osobowego przystosowanego do nauki jazdy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach

2021 Plan zamówień publicznych

Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach zostało powołane do życia 28 stycznia 2016 roku decyzją Rady Miasta Mysłowice. Placówka powstała z połączenia techników i szkół zawodowych z terenu miasta. Jest to największa szkoła ponadpodstawowa w Mysłowicach, którą tworzą: Technikum nr 1 i Technikum nr 3 im. Kardynała Augusta Hlonda oraz Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 im. Walentego Roździeńskiego i Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 im. Kardynała Augusta Hlonda, których siedzibą jest budynek przy ul. Mikołowskiej 44, a ponadto Technikum nr 2 i Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 zlokalizowane w budynku przy ul. Pocztowej 20 w Mysłowicach. Oprócz wymienionych w CKZiU jest Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i Centrum Kształcenia Praktycznego – obie placówki mieszczą się przy ul. Mikołowskiej.

Centrum kontynuuje tradycje wszystkich szkół wchodzących w jego skład, wykorzystuje doświadczenie kadry pedagogicznej, tworząc nowoczesną placówkę posiadającą bogatą i różnorodną ofertę edukacyjną .