ckziu-myslowice

 

Mienie i finanse

CKZiU nie posiada osobowości prawnej, a za jego zobowiązania odpowiada budżet miasta Mysłowice.

Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Mysłowice.
 

Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność samorządową miasta Mysłowice.

 

Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mysłowicach informuje, że zgodnie z § 34 ustęp.1,9 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. D.U. z 2017 r. poz. 1911 sprawozdania finansowe poszczególnych placówek oświatowych za 2018 rok zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zespołu Placówek Oświatowych jako jednostki sporządzającej sprawozdania, natomiast jednostka obsługiwana, czyli poszczególne placówki oświatowe umieszczają informację o miejscu publikacji sprawozdania finansowego swojej jednostki na własnej stronie BIP.

 

Link zewnętrzny:

Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

http://www.mzopo.myslowice.bip.info.pl